Reparasjon og skifte av bilglass.

lim 3

Totalseal 150 er et en komponent polyurethan lim som skal påføres varmet til 60-80 grader.
Det har en utkjøringstid på 15 minutter.
Totalseal 180 er et en komponent polyurethan lim som påføres kaldt, dette har en utkjøringstid
på 60 minutter.

Det kan benyttes 2 forskjellige limprosedyrer for begge produktene.

Ruten og den kjeramiske kanten vaskes med Ruterknekt vindusvask. Evnt. om det er spor av silikon
må det benyttes Totalseal safe&clean.

1.Toalseal Activator 7000 er en vipe on/vipe off activator som brukes på glasset, eller den kjeramiske
kanten på glasset. Limet kan deretter på føres.
2.Totalseal one step primer5070 påføres glasset/kjeramisk kant. Limet kan deretter påføres.